منو اصلی
فیلم


کلیپ آقای دانشکار
کلیپ آقای دانشکار لطفا برای دیدن فیلم بر روی آن کلیک فرمائید.
 ١٧:٥١ - 1394/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
با مدیریت دانش آشنا شویم -6
برای دیدن فیلم بر روی فایل کلیک فرمائید.
 ١١:١٨ - 1394/06/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
با مدیریت دانش آشنا شویم-5
لطفا برای دیدن فیلم مدیریت دانش بر روی فایل مربوطه کلیک فرمائید.
 ١١:١٤ - 1394/06/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
با مدیریت دانش آشنا شویم-4
لطفا برای دیدن فیلم بر روی فایل مربوطه کلیک فرمائید.
 ١١:٠٤ - 1394/06/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
با مدیریت دانش آشنا شویم-3
لطفا برای دیدن فیلم بر روی لینک مربوطه کلیک فرمائید.
 ١٠:٥٧ - 1394/06/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>