منو اصلی
افتخارات کسب شده


کسب تندیس سیمین مدیریت دانش در دومین جایزه مدیریت دانش
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش KM4D با رویکرد مدیریت منابع روز دوشنبه 8 مهرماه 1398 توسط انجمن مدیریت ایران و اتریش در دانشگاه خاتم برگزار گردید.
 ١٣:٥٩ - 1398/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٤ - 1397/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٤ - 1397/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٤ - 1397/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٤ - 1397/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>